Мамандықтар

МАМАНДЫҚТАР ТІЗІМІ:
Мамандық және оның коды Біліктілігі және оның коды
1 0101000 – МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ 010101 3 – Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
2 0105000 – БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ 010501 3 – Бастауыш білім беру мұғалімі
010502 3 – Информатика пәнінен бастауыш білім беру мұғалімі
010503 3 – Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
3 0512000 – АУДАРМА ІСІ 051201 3 – Аудармашы (ағылшын тілі)
4 0201000 – ҚҰҚЫҚТАНУ 020101 3 – Заңгер
5 0507000 – ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ 050705 3 – Әкімшілік
050706 3 – Супервайзер (ауысым басшысы)
6 0511000 – ТУРИЗМ 051104 3– Менеджер
7 0513000 – МАРКЕТИНГ 051305 3 – Маркетолог
8 0514000 – БАҒАЛАУ 051401 3 – Техник-бағалаушы
9 0516000 – ҚАРЖЫ 051605 3 – Қаржылық жұмыс бойынша экономист
10 0518000 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ 051802 3 – Бухгалтер-ревизор (аудитор)
11 1304000 – ЕСЕПТЕУ ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША) 130406 3 – Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник
130404 3 – Техник-бағдарламашы