Ағылшын тілі

Ағылшын тілі

Переводческое дело, на базе 9, каз
1. Present Indefinite шақта тұрған етістікті табыңыз
2. Сөйлемдегі етістікті Past Continuous шаққа қойыңыз The children (to sleep) when their parents came home.
3. Сөйлемге қажет предлогты қойыңыз: Doing exercises is good ... your health.
4. 869 саны қалай дұрыс оқылады?
5. Ырықсыз етісте тұрған етістіктің дұрыс формасын табыңыз How many buildings (to build) in your city every year?
6. Қай сөзде жалғауы өзгеше оқылады?
7. Мына сөздер тобына жалпы сөз табыңыз
8. Реттік сан есімді табыңыз
9. Сөйлемді аяқтаңыз: The shortest word in this group is ...
10. Қажет сөзді қойыңыз. Where do ... live?
11. Дұрыс сілтеу есімдігі бар сөйлемді белгілеңіз
12. «Wet» сөзінің антонимі
13. Дұрыс жазылған сөзді табыңыз
14. Stand сөзі қай сөйлемде зат есім болады
15. Есімдіктін дұрыс нұсқасын табыңыз: That butterfly looks like a flower. Aren’t ... wings wonderful?
16. Екі түбірден тұратын сөзді тандаңыз:
17. Бос жерді толтырыңыз: Dad was invited to ... to see the headmaster.
18. Сөйлемде не туралы айтылады? You put it into your tea or coffee.
19. Осы сөйлемді ілік септікте тұрған зат есіммен толтырыңыз: This is my ... coat.
20. Бөлу сұрақты аяқтаңыз: The weather was changing the whole day yesterday, ...?
21. «To worry» сөзінің синонимін табыңыз
22. Үстеуді табыңыз
23. Сөздің дұрыс аудармасын таңдаңыз: Невозможный
24. Алдына To ... қойылатын етістіктің формасын көрсетіңіз
25. Осы сөйлемге дұрыс жалпы сұрақты таңдаңыз: There wasn’t anything in the bag.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*