Required documents

+ бастапқы білім туралы куәлік;

+ 3х4 фотосурет, 4 дана;

+ 086-У формасындағы флюоротүсірмесі тіркелген медициналық анықтама (пандемияға байланысты, 1-қыркүйекке дейін, өтінім 086-У формасы мен флюоротүсірмесінсіз қабылданады);

+ ҰБТ немесе КТ сертификаты (бар болса);